محمدرضا علی‌اکبری

محمدرضا علی‌اکبری متولد 1360، تهران، دانش‌آموخته‌ی کارشناسی کارگردانی از دانشگاه تهران و کارشناسی‌ارشد بازیگری از دانشگاه تربیت مدرس است و از سال 1383 فعالیت بازیگری خود را در تئاتر آغاز کرده است. او تاکنون کتاب "با گروتفسکی: تئاتر فقط یک فرم است" و هشت مقاله درباره‌ی تئاتر لهستان را ترجمه و منتشر کرده است. او هم‌اکنون دانشجوی دکترای تخصصی تئاتر در دانشگاه تهران است، و به تدریس دروس نظری و عملی در دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و مؤسسات آموزشی خصوصی نیز مشغول است.